Skip to main content
International Trainings:

Forskning

Ett flertal nationella och internationella forskningsinterventioner gällande effekten från Traumaanpassad Yoga (TAY) metoder pågår just nu i samarbete med Professor Nóra Kerekes från Högskolan Väst och Yoga to Care. Här finns även publicerade forskningsartiklar som vi varit delaktiga i att utforma metoder till samt övrig forskning gällande yogans effekter vid PTSD och psykiatriska sjukdomstillstånd.

Aktuell forskning

Traumaanpassad Yoga som stöd inom Barn- och Ungdomspsykiatrin

SUNY Upstate Medical University, New York, USA 2022-25

En ny forskningsstudie sätts igång med fokus på barn och ungdomar som lider av trauma och psykisk ohälsa. Traumaanpassad yoga, en metod som tar hänsyn till vanligt förekommande sjukdomstillstånd inom psykiatrin, kommer att utvärderas som ett komplement till den vanliga vården inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Tjugotre vårdpersonal inom barn- och ungdomspsykiatrin har avslutat sin utbildning som traumaanpassade yogainstruktörer i USA och kommer att spela en viktig roll i den kommande forskningsstudien.

Studien kommer först att utvärdera genomförbarheten av att inkludera traumaanpassad yoga som en tilläggsbehandling inom barn- och ungdomspsykiatri. Om detta bekräftas, kommer studien att undersöka om traumaanpassad yoga, i kombination med standardbehandling, kan minska deltagarnas traumasymtom, ångest, depression, aggression, självskadebeteenden och relationssvårigheter samt öka deras motståndskraft och impulskontroll.

Det har tidigare visats att yoga förbättrar både fysiskt och mentalt välbefinnande hos ungdomar och kan hjälpa dem att utveckla bättre motståndskraft, humör och självreglering av känslor och impulser.

Studien syftar till att förbättra evidensbaserad och effektiv vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och fylla kunskapsluckor om yogas roll som vårdmetod.

Traumaanpassad yoga som stöd till Rättspsykiatrisk vård

Tidigare studier har visat att yoga kan ha positiva effekter på frihetsberövade personer, inklusive ökad impulskontroll, minskad aggressivitet och förbättrad mental hälsa. En ny studie, ledd av Nóra Kerekes vid Högskolan Väst, undersöker om traumaanpassad yoga kan ha liknande effekter på patienter inom rättspsykiatrin.

I studien kommer personer som tvångsvårdas på olika rättspsykiatriska enheter runt om i Sverige att delta i speciellt utvecklade yogaklasser under 10 veckor. Dessa personer har begått brott och lider av allvarliga psykiska störningar som har lett till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse.

Josefin Wikström, grundare av traumaanpassad yoga i Sverige, betonar att yoga i en anpassad form för dessa patienter kan fungera som kompletterande stöd till medicinska och psykologiska behandlingsmetoder. Redan har yogaklasser erbjudits med positiva resultat på vissa rättspsykiatriska enheter i Sverige.

Utbildningen för personal från olika regionkliniker i hela landet har pågått under fyra dagar, där deltagarna har lärt sig teorin bakom varför yoga kan vara effektivt för denna patientgrupp och hur man anpassar övningar till olika sjukdomstillstånd. Efter utbildningen kommer personalen att undervisa patienterna i de speciellt utformade yogaklasserna som en del av ett nationellt forskningsprojekt.

Deltagarna i utbildningen känner sig priviligierade och hoppas kunna inspirera sina kollegor och andra avdelningar att också inkludera yoga som en kompletterande behandlingsmetod.

Publikationer: Yoga inom Kriminalvården
Övriga publikationer