Skip to main content
International Trainings:

A Rapid Review Exploring the Role of Yoga in Healing Psychological Trauma

English et al., 2022.

  • Yoga kan ha positiva effekter på personer med en historia av psykologisk trauma.
  • De främsta positiva effekterna inkluderar ökad självmedkänsla, ökad känsla av centreradhet, förbättrade copingförmågor, bättre samband mellan sinnet och kroppen samt förbättrade relationer med andra.
  • De främsta hinder för att delta i yoga var att komma igång, tids- och motivationsproblem samt kostnader och plats för klasser.
  • En viktig faktor som underlättade var känslan av säkerhet som upplevdes i traumaanpassade yogaklasser.
  • Studien pekar på potentialen för yoga inom området traumaåterhämtning, men efterlyser samtidigt mer högkvalitativ forskning med rigorösa metoder.

Referens:  English A, McKibben E, Sivaramakrishnan D, Hart N, Richards J, Kelly P. A Rapid Review Exploring the Role of Yoga in Healing Psychological Trauma. Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 3;19(23):16180. doi: 10.3390/ijerph192316180. PMID: 36498254; PMCID: PMC9741324.