Skip to main content
International Trainings:

Moderators of treatment efficacy in a randomized controlled trial of trauma-sensitive yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder

Nguyen et al., 2020.

  • Studien är en uppföljning av van der Kolk et al. (2014) och undersöker behandlingsmoderatorer för traumaanpassad yoga (TCTSY) i relation till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos kvinnor med interpersonell trauma.  I barndomen.
  • 64 kvinnor deltog i studien och jämfördes mellan TCTSY och aktiv kontroll (utbildning om kvinnors hälsa).
  • Resultaten visade att TCTSY var mest effektivt för de som hade färre interpersonella trauman i vuxen ålder.
  • För denna grupp minskade PTSD-symtom mer med TCTSY jämfört med aktiv kontroll, särskilt för de med olika nivåer av baseline-mått förutom depression.
  • Studien ger insikter om vilka klientkarakteristika som är mest kopplade till förbättring av PTSD-symtom och kan hjälpa utövare att rikta yogainterventioner mer effektivt.

Referens: Nguyen-Feng, V. N., Hodgdon, H., Emerson, D., Silverberg, R., & Clark, C. J. (2020). Moderators of treatment efficacy in a randomized controlled trial of trauma-sensitive yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(8), 836–846. https://doi.org/10.1037/tra0000963