Skip to main content
International Trainings:
TAY-70 Norge

Grunnutdanning i Traumetilpasset Yoga

Traumaanpassad Yoga (TAY) er en metodikk som tas frem, og som kan brukes som et trygt komplement for personer som er diagnosert med PTSD eller andre vanlige psykiatriske diagnoser, og som ønsker å utøve yoga. Våre programmer er etterspurte og etablerte i mange virksomheter og institusjoner i Sverige og internasjonalt.

Grunnutdanning TAY-70

 • Hybrid (Oslo og digitalt)

 • 3 moduler, 70 timer

Forskningsbasert grunnutdanning i Traumetilpasset Yoga, 70 timer, for yogalærere og personer med lang erfaring med yoga som jobber i omsorgsyrker og/ eller på institusjoner.

Kursbeskrivelse

I denne utdanningen får du kunnskap om hvordan yoga og utprøvde kroppsbaserte metoder kan bidra til symptomlindring, økt selvregulering /affektregulering, å redusere muskelspenninger, og til å styrke nervesystemet og livskraften. Grunnutdanningen gir en fordypet forståelse av TAY- metodikk og pedagogikk, traumeteori og kroppens biologi, for å på en trygg måte kunne lede og skape stressreduserende klasser for dine deltakere og klienter.

Kurset går over tre moduler med en forberedende litteraturliste, i tillegg til praktisk hjemmearbeid mellom modulene. Du får tilgang til digitale yogaprogrammer og omfattende manualer med teori og praksis.

For å fullføre utdanningen kreves 100% tilstedeværelse samt godkjent teoretisk og praktisk prøve. Merk deg at utdanningen ikke forbereder deg på å jobbe behandlende, dette er ikke en terapeutisk utdanning.

Etter gjennomført utdanning får du den nødvendige kompetansen og fortrinnsrett til å ta påbygningsmoduler og oppfølgingskurs.

Modul 1: Traumeteori
 • Hva er et traume?

 • Ulike diagnoser som Utviklingstrauma, PTSD og Kompleks trauma
 • Hva er Fight/Flight/Freeze/Kollaps/Behageresponser?
 • Vanlige symptomer og sammenfallende sykdomstilstander
 • Traumets biologi, det autonome nervesystemet, vagusnerven, signalsubstanser
 • Vanlige responser og reaksjoner

 • Toleransevinduet og Polyvagal teori

 • Hva skjer i hjernen?

Modul 2: Traume, mindfulness og yoga
 • Hva er Traumetilpasset yoga (TAY)?

 • Enkle, autonome reguleringsteknikker for ulike symptomer
 • Tilpassede pusteøvelser
 • Hvordan man underviser avspenning
 • Programmer for personer med begrenset bevegelighet
 • Traumetilpasset pedagogikk og metodikk

 • Forskning: Kroppsbaserte metoder og PTSD

 • Fysiske programmer laget for å styrke kroppen og hjernens biologi

 • Kunnskap om hvordan man lager et TAY-program

 • Traumetilpasset yoga – opphav og teori

 • Yogaens filosofi som støtte

Modul 3: Bevegelse, dans, teater og rytmikk
 • Dans og bevegelse som terapeutisk støtte ved trauma

 • Psykologisk og biologisk effekt
 • Læren om kroppsspråk, fellesskap, rytme, uttrykk, kroppsbevissthet
 • Eget skapende
 • Bevegelse og metoder for barn og voksne
 • Biologi og effekt – hvorfor er bevegelse, dans og rytmikk et viktig komplement?

 • Oppretting av trygge klasser for barn og voksne

Pris og annan information

Pris: 13900 NOK (Ikke refunderbar registreringsavgift 3900 NOK) + 500 NOK for kursmateriell

Mangler du den nødvendige kompetansen og erfaringen for å delta på kurset, har du muligheten til å melde deg på onyogas dybdekurs. Vi tilrettelegger for at du kan ta utdanningene parallelt. Ta kontakt med minka@onyoga.no om du har spørsmål.

Merk: Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et selvhjelpskurs, men en utdanning. Har du en aktiv PTSD, er det viktig at du er i stand til å ta vare på deg selv om du skulle bli trigget i løpet av kurset.

Lærer
Josefin Wikström
Minka Qvale
Foreleser

Startdatoer og påmelding

2025
TAY-70
 • Modul 1+2
  28-30 mars
 • Modul 2+3
  13-15 juni
 • Oppsummering
  2 september
  Kun på Zoom
 • Tider:
  Fredag 12:00-18:00

  Lørdag og søndag 09:00-17:00

 • Sted:
  Rom for dans, Marstrandgata 8, 0566 Oslo
Registreringsbetingelser

Det er bindende påmelding. Kursavgiften tilbakebetales ikke etter 30 dager før kursstart, men kan erstattes med en ny deltaker. Ved sykdom, tilbys muligheten til å delta på neste tilsvarende kurs.

Du vil møte oss under utdanningen

Josefin Wikström Hovedlærer og grunnleggeren av TAY
Josefin Wikström
Hovedlærer og grunnleggeren av TAY

Josefin er utdannet ved The Trauma Centre i Boston. Hun er også lisensiert utøver i den evidensbaserte metoden Trauma Sensitive Yoga TCTSY-F, lisensiert erfaren yogalærerutdanner (e-RYT 500) og utdannet ved The Minded Institute i London som godkjent terapeut av Yoga in Health Care Alliance og British Council of Yoga therapy som lic. yoga therapist.

I 2021 fullførte hun Global Trauma Certification Programme med Harvard Medical School. Hun er utdannet og kvalitetssikret av Yoga in Health Care Alliance.

Mobil: +46 (0)70 421 17 66
E-post: traumaanpassadyoga@gmail.com

Les mer

Josefin er ansvarlig for Prison Yoga Projects europeiske prosjekter og er en del av Trauma Research Foundations terapeutiske allianse. I Sverige samarbeider Trauma Adapted Yoga (TAY) med Nora Kerekes, professor i medisinsk vitenskap (psykiatri), doktor i nevrovitenskap ved Högskolan Väst, i flere pågående forskningsprosjekter om effekten av traumatilpasset yoga. Josefin er opphavskvinne og ansvarlig kursholder for nasjonale yogaprosjekter i H.M Prison and Probation Services i Storbritannia, Barne- og ungdomspsykiatrien BUP og nasjonale programmer for Kriminalomsorgen, Rettspsykiatrien og SiS i samarbeid med Eva Seilitz.

Forfatter av boken ”Freedom from the inside” sammen med James Fox – Yoga therapy for female inmates, utgitt i USA og Storbritannia i 2020, medskaper av metodene i boken ”Yoga as therapy in the institutional environment” utgitt i Mexico og Sør-Amerika på vegne av FN i 2018. Josefin er hovedinstruktør og programutvikler for Prison Yoga Project. Hun holder foredrag om yogaens terapeutiske potensial i fengselsmiljøer i internasjonale sammenhenger, blant annet i House of Lords i det britiske parlamentet, på International Trauma Conference i Boston, USA, og på konferansen Yoga in Health Care i London.

Minka Qvale Lærer og arrangør tay yoga
Minka Qvale
Lærer og arrangør

Minka Qvale er grunnlegger og daglig leder av onyoga.no. Minka organiserer kursene våre i Oslo. Du møter henne på grunnkurset i Norge.

Nettside: onyoga.no

Ingrid Meren Foreleser norge
Ingrid Meren
Foreleser

Ingrid har mer enn 20 års erfaring i arbeid med par, familier og enkelt individer og har en bred tilnærming til det terapeutiske arbeidet. Ingrid legger stor vekt på å møte klienten der han/hun er i dag og derfra bygge et trygt terapeutisk bånd.

Ingrid var ferdig utdanna psykolog fra universitetet i Oslo i 1997. Hun har videreutdanning i familiepsykologi fra IAP og utdanning i emosjonsfokusert parterapi fra ICEEFT. Hun har erfaring fra familievernet, som kommunepsykolog, fra PP-tjeneste og har de siste to årene jobbet som privat praktiserende i egen praksis.

Nettsider: lillehammerpsykologene.no, bareyogalillehammer.no

Les mer

Ingrids teoretiske bakgrunn er fra systemteori, narrativ og løsningsorientert teori og kognitiv teori. Utviklingspsykologi og tilknytningsteori har hele tiden ligget under som viktig inspirasjon i hennes arbeid. I de senere årene har hun jobbet hovedsakelig utfra en emosjonsfokusert tilnærming.

For informasjon: www.onyoga.no