Skip to main content
International Trainings:

Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates

Randomiserad kontrollerad studie.
Sfendla, Kerekes et al., 2018.

Denna Svenska forskningsstudie fokuserade på att utvärdera effekterna av 10 veckors yogapraktik på den mentala hälsoprofilen hos intagna. Här är de viktigaste resultaten:

  • Tidigare forskning har visat att psykiatrisk ohälsa är vanligt förekommande bland intagna i fängelser, och det kan hindra deras rehabilitering och öka risken för återfall.
  • Studien inkluderade 152 frivilliga deltagare, varav 133 var män och 19 kvinnor, som slumpmässigt delades in i två grupper: en grupp som deltog i veckovisa 90-minuters yogaklasser (yogagruppen) och en grupp som deltog i veckovisa 90-minuters fysisk träning av eget val (kontrollgruppen). Studien pågick i 10 veckor.
  • Resultaten visade att fysisk aktivitet, inklusive yoga, signifikant minskade intagnas nivåer av psykologisk distress. Yogapraktiken förbättrade alla primära symtomdimensioner, och dess positiva effekt på dimensioner som handlade om tvångsmässiga tankar, paranoida idéer och somatisering (kroppsliga symtom utan medicinsk orsak) fortsatte att vara signifikant även när den jämfördes med kontrollgruppen.
  • Slutsatsen är att yoga som en form av fysisk aktivitet är effektiv för att minska psykologisk distress hos intagna i fängelser. Det hade särskild effekt på symtom såsom misstänksamhet och rädsla för att förlora autonomi, minnesproblem, svårigheter att fatta beslut, koncentrationssvårigheter, tvångstankar och upplevelsen av kroppslig dysfunktion.

Referens: Sfendla., A, Malmström., P, Torstensson., S. and Kerekes., N. (2018) Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates. Front. Psychiatry 9:407. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00407

kriminalvård