Skip to main content
International Trainings:
traumaanpassad yoga tay sverige utbildning
trauma yoga utbildning

Trauma Yoga Utbildning

Licenceringsutbildning i tre steg

Nordens första utbildning inom traumaanpassad yoga och kroppsbaserade metoder för utbildade yogalärare eller yogaerfarna terapeuter. Utbildningen syftar till att bidra med trygga beprövade metoder som ett stöd och komplement till öppna yogaklasser eller vårdande insatser. Traumaanpassad Yoga är ett komplementärt stöd och ersätter aldrig behandling från vården.

utbildning trauma yoga tay

Arbetar du inom en institution eller vården och saknar yogaerfarenhet?

Steg 1

Grundutbildning TAY-70

 • Digitalt eller hybrid (Askersund)

 • 3 moduler, 70 timmar

Grundutbildning i tre moduler för yogalärare och yogaerfarna terapeuter, lärare, kuratorer och andra yrkesgrupper som arbetar med psykisk ohälsa.

Kursbeskrivning

En utbildning som går igenom omfattande traumateori och trygga kroppsbaserade metoder för vanliga symptom vid traumatisk stress. Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till påbyggnadsmoduler och uppföljningskurser. Kursen går över tre helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna. Omfattande material med teori, övningar och program delas under utbildningen.

Beräknad tidfördelning
Hemarbete, redovisningar via litteraturlista och praktiska hemuppgifter: ca 20 tim
Program för egenvård med utvärdering: 10 tim
Utbildningsdagar: 40 tim

Obs! Det är viktigt att du som går utbildningen inte har pågående PTSD, panikångest eller andra psykiatriska diagnoser, vissa delar av materialet kan vara triggande.

Modul 1: Traumateori
 • Vad är ett trauma?

 • Olika former av PTSD
 • Vanliga symtom och samtidiga sjukdomstillstånd
 • Traumats biologi
 • Vanliga responser och reaktioner
 • Toleransfönstret och Polyvagal teori

 • Vad sker i hjärnan?

 • Anknytningsteori

 • Utvecklingstrauma

 • Komplexa trauman

Modul 2: Trauma, mindfulness och yoga
 • Vad är Traumaanpassad yoga (TAY)?

 • Enkla autonoma regleringstekniker för olika symtom
 • Anpassade andningsövningar
 • Hur man undervisar avslappning
 • Program för personer med begränsad rörelseförmåga
 • Traumaanpassad pedagogik och metodik

 • Kroppsbaserade metoder och PTSD

 • Fysiska program skapade för att stärka kroppen och hjärnans biologi

 • Kunskaper om hur man skapar ett TAY-program

 • Traumaanpassad yoga – ursprung och teori

 • Aktuell forskning

 • Yogans filosofi som stöd

Modul 3: Rörelse, dans, teater och rytmik
 • Dans och rörelse som terapeutiskt stöd vid trauma

 • Psykologisk och biologisk effekt
 • Läran om kroppsspråk, gemenskap, rytm, uttryck, kroppsmedvetenhet
 • Eget skapande
 • Rörelser och metoder för barn och vuxna
 • Biologi och effekt – varför är rörelse, dans och rytmik ett viktigt komplement?

 • Kroppsbaserade metoder och PTSD

 • Skapande av trygga klasser för barn och vuxna

Pris och villkor

Pris: 11 600 kr ex. moms 25% + kursmaterial 450 kr ex. moms 25%. 

Anmälningsavgift: 3 500 kr

Observera: Kursen ger inte ger behörighet att arbeta behandlande. För yogalärare som inte har vårdutbildning ges kunskapen att arbeta efter traumaanpassade linjer och skapa trygga klasser. Du behöver ha minst 2 års tidigare yogaerfarenhet och kunskap om yogans metoder om du arbetar som terapeut eller inom sjukvården och skolan.

För att fullgöra utbildningen krävs 100% närvaro samt godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

Utbildare
Föreläsare

Steg 2

Vidareutbildning TAY-130

 • Hybrid (Askersund)

 • 3 moduler, 130 timmar

Fortsättningsutbildning i tre moduler för deltagare utbildade i TAY-70.

Kursbeskrivning

En praktiskt inriktad fortsättningsutbildning med trygga kroppsbaserade metoder, mindfulness och pedagogik för vanligt förekommande samtidiga diagnoser vid komplext PTSD.

Klientuppgifter med skattningsinstrument före/efter klasser samt tekniker för egenvård och självobservationer mellan modulerna. Klientuppgifterna sker med personer som inte bär på psykisk ohälsa.

Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till påbyggnadsmoduler och uppföljningskurser.

Kursen går över tre helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna.

Tre omfattande manualer med teori, övningar och program ingår i utbildningen.

Beräknad tidfördelning
Praktiska hemuppgifter: ca 13 tim
Program för egenvård med utvärdering: 7 tim
Utbildningsdagar: 42 tim

Modul 1: Ångestdiagnoser & ADHD
 • Teori och biologi

 • Vad är ångest och när blir det en diagnos?
 • Vad är ADHD?

 • Ångest och ADHD relaterat till trauma

 • Enkla tekniker och gynnsamma program

 • Aktuell forskning

 • Hur man kan skapa och använda trygga metoder och klasser

 • Kontraindikationer och försiktighet

 • Yogans syn på hyperaktivering och koncentrationssvårigheter

Modul 2: Trauma, Dissociation, Psykostillstånd och Schizofreni

Lär dig att skapa trygga klasser. Autonoma och somatiska regleringstekniker. 

 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Vad är schizofreni och psykos?
 • Mindfulness som stöd i din roll som terapeut eller vårdpersonal

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Anpassade metoder för vanliga sjukdomstillstånd

 • Arbeta tryggt vid psykos och schizofreni

 • Program för din egen hälsa och egenvård

 • Aktuell forskning

Modul 3: Unipolär och Bipolär depression
 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Vad är depression?
 • Vad är bipolär sjukdom?

 • Depression i kombination med dans, rytmik och rörelse

 • Kroppsspråk och kreativt skapande

 • Biologi och teori

 • Dissociation

 • Hur man anpassar mindfulness som stöd vid Unipolär eller Bipolär depression

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Arbeta tryggt med en känslig neurobiologi

 • Aktuell forskning

Pris och villkor

Pris: 11 200 kr ex. moms 25% + kursmaterial 450 kr ex. moms 25%. 

För att fullgöra utbildningen krävs 100% närvaro samt godkänd inlämningsuppgift.

Observera: Kursen ger ej behörighet att arbeta behandlande utan enbart som stöd och samarbete med annan verksamhet och etablerad terapi från sakkunniga. För yogalärare som inte har en vårdutbildning ges kunskapen att arbeta efter traumaanpassade linjer och skapa trygga klasser därefter, men inte att sätta upp och namnge klasserna som Terapeutisk yoga. Du behöver ha tidigare yogaerfarenhet och kunskap om yogans metoder om du arbetar som terapeut eller inom sjukvården och skolan.

Utbildare
Föreläsare

Steg 3

Licenseringsutbildning
TAY-300

 • Digitalt eller hybrid (Askersund)

 • 5 moduler, 300 timmar

Fortsättningsutbildning i fem moduler för deltagare utbildade i TAY-130.

Kursbeskrivning

En praktiskt inriktad fortsättningsutbildning med trygga kroppsbaserade metoder, mindfulness och pedagogik för olika folk/yrkesgrupper som upplevt trauma.

Uppsats, klientdokumentation, handledning och praktisk, teoretiskt slutprov genomförs för att genomföra utbildningen.

Filmat material med undervisning lämnas in 1 månad efter sista modul.

Klientuppgifter med skattningsinstrument före/efter klasser samt tekniker för egenvård och självobservationer mellan modulerna. Du arbetar med klienter som inte bär på psykisk ohälsa.

Beräknad tidfördelning
Hemarbete via litteraturlista, specialarbete med uppsats och klient/undervisningsuppgift: ca 75 tim
Program för egenvård med utvärdering: 10 tim
Handledning: 8 tim
Förberedelse och filming av klasser: 2 tim
Utbildningsdagar: 75 tim

Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till fördjupningsmoduler och uppföljningskurser. Kursen går över fem helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna. Omfattande manual och digitala program med teori, övningar och klasser ingår i utbildningen.

Modul 1: Missbruk, trauma, självskadebeteenden och ätstörningar

Traumaanpassad yoga och Mindfulness som stöd vid missbruksbehandling, självskadebeteenden och ätstörningar.

Lär dig trygga somatiska och mindfulnessbaserade metoder för att stödja andra terapeutiska behandlingsinsatser för att inte förvärra symtom och sjukdomstillstånd.

 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Trauma & Missbruk som hanteringsmekanism

 • Biologi och teori

 • Mindfulness som stöd i din roll som terapeut eller behandlingspersonal

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Trygga, beprövade metoder

 • Program för din egen hälsa och egenvård

 • Aktuell forskning

Modul 2: Kvinnor och trauma
 • Hormonella förändringar

 • Kvinnor och PTSD
 • Våld i nära relationer
 • Sexuellt trauma

 • Förlossningstrauma

 • Gynnsamma övningar för bäckenbottenskador

 • Yoga för menstruationssmärtor

 • TAY före/efter födsel

 • Enkla tekniker och gynnsamma program

 • Aktuell forskning

 • Hur kan man skapa trygga metoder och klasser

 • Kontraindikationer och försiktighet

Modul 3: Sekundärt trauma och Compassionfokuserad terapi
 • Hur kroppsbaserade metoder, anpassad mindfulness och metoder från Compassion mindset kan fungera som stöd till vårdpersonal och andra som arbetar med trauma

 • Vad är sekundärt trauma?
 • Lär dig att spela in korta stödprogram för sekundärt trauma

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas på pausen i arbetet

 • Compassionfokuserad terapi

Modul 4: Trauma och utsatthet hos barn och ungdomar
 • Fördjupning: Utvecklingstrauma och anknytning

 • Enkla tekniker och gynnsamma program för hyper/hypoaktiva barn med ångest, ADHD och depressiva symptom
 • Generationstrauma

 • TAY och autism

 • Eget skapande: Yoga, rörelse och rytmik

 • Program för barn och ungdomar vid institutioner

 • Barn och ungdomar i socialt utsatta områden

 • Enkla, trygga metoder för terapeutiska rummet och i skolan

 • Kontraindikationer och försiktighet

Modul 5: ”Finding your voice”
 • Teater och skapande som traumabehandling?

 • Att sätta ord och skapa rörelse för upplevelsen
 • Kreativitet

 • Kreativitet och hjärnan

 • Post traumatic growth, vad är det?

 • Att använda rösten – ”finding your voice”

 • Trauma och HBTQI

 • Praktiska och teoretiska presentationer och prov

Pris och villkor

Pris: 17 300 kr ex. moms 25% + kursmaterial 850 kr ex. moms 25%. 

Anmälningsavgift: 3 500 kr

Uppdelad betalning: Du kan dela upp din betalning och modulerna vid behov.

För att slutföra utbildningen krävs 100% närvaro, inlämnad uppsats och klientdokumentationer, inlämnad film på undervisning samt godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

Observera att utbildningen ej ger behörighet att arbeta behandlande eller att utbilda andra inom TAY. För ej utbildade yogalärare kräves även en godkänd RYT 200 timmars Yogalärarutbildning för att undervisa öppna klasser under titeln Traumaanpassad Yogalärare TAY-300. Behandlare och vårdpersonal kan använda metoderna i sin verksamhet med godkännande från ansvariga.

Utbildare
Föreläsare
Trauma Yoga Utbildning

Startdatum och anmälan

2024

TAY-70
 • Modul 1
  5-6 oktober

  Enbart Zoom

 • Modul 2
  2-3 november
 • Modul 3
  7-8 december
 • Tider:
  Lördag 09:00-17:00

  Söndag 09:00-16:00

 • Plats:
  Sjöängens Kulturhus i Askersund eller digitalt via Zoom

Skriv en kort beskrivning om dig, ditt arbete, dina yogaerfarenheter och varför du vill gå just den här utbildningen.

TAY-130
 • Modul 1
  1-2 juni
 • Modul 2
  31 aug-1 sept
 • Modul 3
  19-20 oktober
 • Tider:
  09:00-16:00
 • Plats:
  Sjöängens Kulturhus i Askersund eller digitalt via Zoom

För anmälan krävs att du fullgjort steg 1: TAY-70.

TAY-300
 • Modul 1
  23-24 november

  Enbart Zoom

 • Modul 2
  14-15 december
 • Modul 3
  11-12 januari 2025
 • Modul 4
  8-9 februari 2025
 • Modul 5
  15-16 mars 2025
 • Tider:
  09:00-16:00
 • Handledning:
  16:00-17:00
 • Plats:
  Sjöängens Kulturhus i Askersund eller digitalt via Zoom

För anmälan krävs att du fullgjort steg 1 och 2: TAY-70 och TAY-130.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Kursavgiften är ej återbetalningsbar efter 30 dagar innan kursstart men kan bytas mot ny deltagare. Vid sjukdom erbjuds möjligheten att delta vid nästa kurstillfälle. Återbetalning av kursavgiften exklusive anmälningsavgift, sker mot uppvisande av sjukintyg. Anmälningsavgiften kan flyttas till framtida deltagande men ej återbetalas.

Läs mer om oss som utbildar i Traumaanpassad Yoga
utbildning yoga tay trauma