Skip to main content
International Trainings:

Yoga for PTSD and the role of interoceptive awareness: A preliminary mixed-methods case series study

Neukirch et al., 2018.

  • Studien undersökte Trauma Sensitive Yoga som behandling för Posttraumatic Stress Disorder (PTSD).
  • Resultaten visade att deltagarna i yogagruppen upplevde signifikanta ökningar av interoceptiv medvetenhet (förmågan att uppfatta interna kroppsliga sensationer) och signifikanta minskningar av PTSD-symtom, depression, ångest och stress.
  • Studien antyder att ökad interoceptiv medvetenhet kan vara en mekanism bakom de positiva effekterna av yoga för personer som drabbats av trauma.
  • Författarna diskuterar implikationerna av dessa fynd för behandling av PTSD och användningen av yoga som behandlingsmetod.

Referens: Neukirch, N., et al. Yoga for PTSD and the role of interoceptive awareness: A preliminary mixed- methods case series study. European Journal of Trauma & Dissociation (2018), https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2018.10.003