Skip to main content
International Trainings:

Yoga for Adult Women with Chronic PTSD: A Long-term Follow-up Study

Van der Kolk et al., 2014.

  • Studien undersökte långsiktiga effekter av yoga som behandling för kvinnor med kronisk PTSD.
  • Efter 10 yogasessioner upplevde deltagarna signifikanta minskningar av PTSD-symtom och större sannolikhet att inte längre uppfylla kriterierna för PTSD.
  • Långtidsuppföljningen visade att gruppstillhörighet i den ursprungliga studien inte var en signifikant predictor för långsiktiga resultat.
  • Däremot visade frekvensen av fortsatt yogapraktik efter studien en signifikant koppling till minskade PTSD- och depressionssymtom samt ökad sannolikhet att inte längre ha PTSD-diagnos.
  • Långsiktiga fördelar av yoga som behandling uppnås främst genom regelbunden yogapraktik efter den initiala behandlingen.

Referens: Rhodes A, Spinazzola J, van der Kolk B. Yoga for Adult Women with Chronic PTSD: A Long-Term Follow-Up Study. J Altern Complement Med. 2016 Mar;22(3):189-96. doi: 10.1089/acm.2014.0407. Epub 2016 Feb 10. PMID: 26863321.