Skip to main content
International Trainings:

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig: Josefin Wikström enskild firma
Adress: Gålsjö 603, 69 497 Rönneshytta
Momsregistreringsnr: SE730601712501
Kontakt: traumaanpassadyoga@gmail.com

Företaget driver Traumaanpassad Yoga, Askersund Yoga och prisonyogascandinavia.org.

Begreppet ”Traumaanpassad Yoga”, ”Askersund Yoga”, ”Prison Yoga Scandinavia”, ”oss” eller ”vi” avser Josefin Wikstrom enskild firma. Termen ”du” hänvisar till användaren av vår webbplats och våra tjänster. Vi benämner samtliga utbildningar, tjänster och erbjudanden som ”tjänsten”.

Vi använder Stripe som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Stripe när kassan laddas, för att kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Stripes egen dataskyddsinformation.

Genom att registrera sig hos oss och använda tjänsterna accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.
Vid köp eller registrering av något slag, accepterar du våra bokningsvillkor och samtycker till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Vi strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund kan vi komma att dokumentera delar av vår kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.
Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Josefin Wikstrom enskild firma åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs via mail, se ovan.
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan och reserverar oss för felskrivningar och kontinuerliga uppdateringar.

Personuppgifter och sekretess

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver på denna sida. Vilken information samlar ni in om mig? Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • Email
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Vilka tjänster/produkter du köpt alternativt registrerat dig för

Vi lagrar endast uppgift som registrerats av dig eller av oss i samband med registrering/önskemål.

Användning och lagring av information

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Dina uppgifter sparas även hos vår betalleverantör Stripe och vårt bokföringsprogram Fortnox.

Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. Du kan när som helst be att personuppgifterna raderas, men undantag sker om det behövs för att fullfölja avtalet eller uppfylla rättslig förpliktelse (bokföringslagen). Vi behåller endast mailkonversationer så länge vi har pågående kommunikation men vi sparar ett register bestående av namn, e-post och vilken utbildning du har gått och när du blev godkänd/klar för att kunna styrka ditt deltagande vid förfrågan. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Delning och tredjelandsöverföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med särskilt utvalda samarbetsföretag, exempelvis i syfte att annonsera eller leverera varor och tjänster till dig. Vi kan exempelvis dela dina personuppgifter med Facebook, Instagram eller ett annat socialt medium. I vissa fall är den aktör vi delar dina personuppgifter med själv personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och har därför även själva skyldigheter gentemot dig som registrerad. I de fall som en annan aktör behandlar dina personuppgifter endast för vår räkning sker det bara med sådan aktör som vi har träffat personuppgiftbiträdesavtal med.

När vi delar dina personuppgifter med exempelvis Facebook eller Instagram kan en sådan delning innefatta att dina personuppgifter överförs till ett s.k. tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES.

Om vi exempelvis delar dina personuppgifter med Facebook kan dina personuppgifter överföras till USA, och även till annat tredjeland. Facebook är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och de har en egen personuppgiftspolicy. Det går dock inte att garantera att du i USA eller annat tredjeland har samma skydd för dina personuppgifter som du har inom EU. En myndighet i USA skulle exempelvis av Facebook kunna begära att få tillgång till dina personuppgifter.

Google Analytics

Denna webbplats använder tjänsten “Google Analytics” från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Tjänsten använder “cookies” – textfiler som lagras på din terminal. Den information som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsländer och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen för din IP-adress. Enligt villkoren i avtalet om datadelning mellan webbplatsoperatörerna och Google Inc. använder Google Inc. den insamlade informationen för att utvärdera webbplatsens användning och aktivitet och för att tillhandahålla tjänster relaterade till internetanvändning.

Du har möjlighet att förhindra att cookien lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det kan inte garanteras att du kan använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies. Du kan också använda ett insticksprogram i webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc.

Dina rättigheter

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om du vill använda någon av dina rättigheter, få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter, kontakta vår personuppgiftsansvariga. Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten så behöver du kontakta dem.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/ utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer.