Skip to main content
International Trainings:

Yoga vs Cognitive Processing Therapy for Military Sexual Trauma – Related Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Clinical Trial

Zaccari et al., 2023.

Hur effektiv är Trauma Center Trauma-Sensitive Yoga (TCTSY) jämfört med kognitiv bearbetningsterapi (CPT) för kvinnor med PTSD relaterat till militärt sexuellt trauma?

Huvudfynd: I en studie med 131 kvinnliga veteraner visade TCTSY stora inomgruppseffektstorlekar, var likvärdig med CPT i effektivitet och hade en 42,6% högre behandlingsgenomförandegrad än CPT.

Betydelse: Studien visar att TCTSY är ett kostnadseffektivt och acceptabelt behandlingsalternativ för PTSD, som kan utöka behandlingsalternativen för kvinnliga veteraner och förbättra symtom som depression och ångest.

Slutsatser: TCTSY var likvärdig med CPT i att minska PTSD-symtom, med bättre behandlingsgenomförande. Detta indikerar att TCTSY är ett effektivt och välaccepterat behandlingsalternativ för PTSD relaterat till militärt sexuellt trauma.

Referens: Zaccari B, Higgins M, Haywood TN, et al. Yoga vs Cognitive Processing Therapy for Military Sexual Trauma–Related Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2023;6(12):e2344862. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.44862

Länk till artikel: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2812725