Skip to main content
International Trainings:
TAY Sverige

Licenceringsutbildning för vården, institutioner och socialtjänsten

Utbildningar inom Traumaanpassad Yoga, rörelse och anpassad mindfulness som hälsofrämjande aktivitet inom vård och institutioner.

Barn och ungdom

Grundutbildning TAY-BU

 • 3 moduler över 6 månader

 • Omfattande kursmaterial inkl. hemuppgifter

 • TAY-Certifikat

Utbildning i tre moduler för personal som arbetar med barn och ungdomar som bär på psykisk ohälsa.
Kursens syfte

I denna utbildning utgår vi från forskningsbaserad yoga och kroppsfokuserade metoder som stöd till behandling för barn och ungdomar.

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är en metod som tagits fram som ett tryggt komplement till andra terapeutiska insatser för barn och ungdomar som bär på psykisk ohälsa.

Vi går igenom pedagogik och metoder från evidensbaserade yogametoder, andningsövningar, mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi.

Syftet med Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är att ge personer som arbetar med utsatta barn och ungdomar och som vill ha med yoga i sin verksamhet, kunskaper att arbeta med trygga beprövade metoder. Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i enskilda mötet samt betonar vikten av egenvård och återhämtning även för personal.

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga och kroppsbaserade metoder som komplementär behandling.

Kursinnehåll
 • Utbildningen genomförs över tre moduler under 6 månader med ett kortare introduktionsmöte innan kursstart

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca 20 timmar
 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd
 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker
 • Ett sexveckorsprogram som kan användas som gruppverksamhet
 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning inom Traumaanpassad Yoga Barn och Ungdom

Utbildare/ Föreläsare
Föreläsare

Rättspsykiatrisk vård

Grundutbildning TAY-RPV

 • 3 moduler över 6 månader

 • Omfattande kursmaterial inkl. hemuppgifter

 • TAY-Certifikat

Utbildning i tre moduler för vårdpersonal som arbetar inom rättspsykiatrisk vård eller öppenpsykiatrin för vuxna.

Kursens syfte

I denna utbildning utgår vi från forskningsbaserad yoga och kroppsfokuserade metoder som stöd till rättspsykiatrisk vård.

Metoderna grundar sig på de program som ingår i vår nationella forskningsintervention med traumaanpassad yoga som stöd inom rättspsykiatrin.

Vi går igenom hur yoga kan fungera som hälsofrämjande insats med metoder och program som tar hänsyn till vanligt förekommande sjukdomstillstånd. 

I utbildningen ingår evidensbaserade yogametoder, andningsövningar, mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi. 

Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa yogaklassen som är skapad för forskningsstudien samt gå igenom och ta del av enkla program och yogaövningar som är grundade på terapeutisk yoga som komplementär medicin. 

Ett omfattande kursmaterial med teori, metodik, positioner och klasser som anpassas efter individuella förutsättningar och behov ingår i kursmaterialet. 

Programmen kommer att finnas tillgängliga som videostöd på en egen videoportal för Rättspsykiatrin via Högskolan Väst.

Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i enskilda mötet samt betonar vikten av egenvård och återhämtning även för personal. 

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga och kroppsbaserade metoder som komplementär behandling.

Kursinnehåll
 • Utbildningen genomförs över tre moduler under 6 månader med ett kortare introduktionsmöte innan kursstart

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca 20 timmar
 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd
 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker
 • Ett tioveckorsprogram som kan användas som gruppverksamhet
 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning inom Traumaanpassad Yoga Rättspsykiatrisk vård

Utbildare
Föreläsare

Öppenpsykiatrin

Grundutbildning TAY-PV

 • 3 moduler över 6 månader

 • Omfattande kursmaterial inkl. hemuppgifter

 • TAY-Certifikat

Utbildning i tre moduler för vårdpersonal som arbetar inom öppenpsykiatrin för vuxna.

Kursens syfte

I denna utbildning utgår vi från forskningsbaserad yoga och kroppsfokuserade metoder som stöd till psykiatrisk vård.

Metoderna grundar sig på de program som ingår i våra forskningsinterventioner.

Vi går igenom hur yoga kan fungera som hälsofrämjande insats med metoder och program som tar hänsyn till vanligt förekommande sjukdomstillstånd. 

I utbildningen ingår evidensbaserade yogametoder, andningsövningar, mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi. 

Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa yogaklasser som är skapad för forskningsstudier samt gå igenom och ta del av enkla program och yogaövningar som är grundade på terapeutisk yoga som komplementär medicin. 

Ett omfattande kursmaterial med teori, metodik, positioner och klasser som anpassas efter individuella förutsättningar och behov ingår i kursmaterialet.

Programmen kommer att finnas tillgängliga som videostöd på en egen videoportal.

Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i enskilda mötet samt betonar vikten av egenvård och återhämtning även för personal. 

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga och kroppsbaserade metoder som komplementär behandling.

Kursinnehåll
 • Utbildningen genomförs över 3 moduler under 6 månader

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca 20 timmar
 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd
 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker
 • Ett tioveckorsprogram som kan användas som gruppverksamhet
 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning inom Traumaanpassad Yoga Psykiatrisk vård

Utbildare/ Föreläsare
Föreläsare

Missbruksbehandling och LVM

Grundutbildning TAY-M

 • Hybrid utbildning

 • 3 moduler över 6 månader

 • TAY-certifikat

En utbildning för dig som vill lära dig om hur kroppsbaserade metoder kan fungera som stöd i missbruksbehandling och 12- stegsprogrammet.

Kursens syfte

I denna utbildning utgår vi från forskningsbaserad yoga och kroppsfokuserade metoder som stöd till missbruksbehandling samt traumateori relaterat till missbruk.

Metoderna grundar sig på de program som ingår i vår nationella forskningsintervention med traumaanpassad yoga som stöd till missbruksbehandling i Storbritannien.

Vi går igenom hur yoga kan fungera som hälsofrämjande insats med metoder och program som tar hänsyn till vanligt förekommande problematik vid substansmissbruk. 

I utbildningen ingår evidensbaserade yogametoder, andningsövningar, mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi. 

Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa yogaklassen som är skapad för missbruksbehandling samt gå igenom och ta del av enkla program och yogaövningar som är grundade på terapeutisk yoga som komplementärt stöd.

Ett omfattande kursmaterial med teori, metodik, positioner och klasser som anpassas efter individuella förutsättningar och behov ingår i kursmaterialet. 

Programmen kommer att finnas tillgängliga som videostöd på en egen videoportal.

Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i enskilda mötet samt betonar vikten av egenvård och återhämtning även för personal. 

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga och kroppsbaserade metoder som komplementär behandling.

Kursinnehåll
 • Utbildningen genomförs över tre moduler under 6 månader med ett kortare introduktionsmöte innan kursstart

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca 20 timmar

 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd

 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker

 • Ett tioveckorsprogram som kan användas som gruppverksamhet

 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning inom Traumaanpassad Yoga Missbruksbehandling

Utbildare
Föreläsare

Socialtjänsten

Grundutbildning TAY-S

 • Digital utbildning

 • 3 moduler över 4 månader

 • TAY-Certifikat

Utbildning i tre moduler för dig som vill lära dig om hur kroppsbaserade metoder kan finnas som stöd i socialt arbete.
Kursens syfte

Forskning visar att kroppsbaserade metoder är framgångsrika som en del i behandling och förändringsarbete, men också som egenvård för socialarbetaren.

Socialt arbete innebär dagliga möten med människor som på olika sätt befinner sig i social utsatthet. De flesta bär på olika former av trauma, som är en bidragande orsak till social utsatthet och psykisk ohälsa.

Trauma påverkar våra beteenden, fysisk och psykisk hälsa, vår biologi och våra möjligheter att känna en känsla av kontroll och sammanhang. I förlängningen påverkar klienternas trauma även den professionella hjälparen.

Kursen syftar till att ge socialarbetare enkla och tillgängliga verktyg som stöd i klientarbetet och för egenvård.

I utbildningen ingår grundläggande traumateori: hur trauma påverkar kroppen, våra beteenden och våra sociala förmågor och vilka biologiska förändringar traumatisk stress innebär för våra hjärnor och nervsystem.

Vidare ingår traumamedvetet bemötande, forskningsbaserade kroppsbaserade metoder att använda för emotionell reglering, i klientarbetet och situationsanpassat för olika former av psykisk ohälsa och stresshantering.

Genom att använda oss av och lära ut kroppsbaserade metoder till våra klienter, kan vi tillhandahålla verktyg som kan bidra till ett långsiktigt hållbart förändringsarbete.

Vi får även teoretisk kunskap om det sociala arbetets belastningar för socialarbetaren, och kroppsbaserade metoder för att förebygga utmattning, sekundärtrauma och empatitrötthet.

Kursinnehåll
 • Utbildningen genomförs över tre moduler under 4 månader

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca 20 timmar
 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd
 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker
 • Inspelade program för egenvård och stresshantering
 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning

Pris

14 900 kr + 550 kr kursmaterial (ex. moms)

Utbildare
Föreläsare
Åsa Forssell

Intresserad av att veta vilka institutioner som erbjuder TAY som stöd?

Våra program
Enkla trygga program som stöd till annan behandling vid psykiatriska sjukdomstillstånd, digitalt stöd och utbildningsmaterial som stöd i vårdsprocessen
Kontakta oss för detaljerat utbildningsinnehåll, offert eller bokning.

Våra program är efterfrågade och etablerade inom många verksamheter i Sverige och internationellt. Vi har pågående program med utbildad personal bland annat inom Rättspsykiatrin, Tian-gruppen Humanas HVB-hem, Barn- och ungdomspsykiatrin, organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling samt även tidigare ett omfattande program inom Statens institutionsstyrelse (SiS), LVU, Region Väst.

Våra program riktar sig även som stöd och återhämtning för vård- och behandlingspersonal. Traumaanpassad Yoga som stöd inom vården har tagits fram med intentionen att finnas som en hälsofrämjande aktivitet för patienter samt personal och för att komplementera vårdkedjan och fysioterapin.

Traumaanpassad Yoga är ett komplementärt stöd och ersätter aldrig behandling från vården.

Personalutbildningar, program och föreläsningar anpassas efter verksamhetens behov.

Kontakta oss för detaljerat utbildningsinnehåll, offert eller bokning.
Läs mer om oss som utbildar i Traumaanpassad Yoga