Skip to main content
International Trainings:

Mindfulness and yoga for psychological trauma: systematic review and meta-analysis

Taylor et al., 2020.

  • Mindfulness-baserade interventioner (MBIs) som inkluderar kroppspositioner, andningsövningar, avslappning och meditation, såsom Mindfulness-baserad Stress Reduction (MBSR) och yoga, används alltmer för trauma-relaterade psykiatriska tillstånd.
  • Vi använde en transdiagnostisk metod för att utvärdera effekten av MBIs för trauma-relaterade konsekvenser, oavsett specifik diagnos.
  • Vi granskade ett stort antal studier, och 66 av dem ingick i den systematiska översikten, med 24 kontrollerade studier som meta-analyserades.
  • Resultaten visade en signifikant och positiv effekt av MBIs på trauma-relaterade symtom.
  • Liknande effekter observerades för mindfulness, yoga och integrerande motion, och det fanns ingen skillnad mellan dessa interventioner.
  • Längre interventioner på minst 8 veckor var mer effektiva än kortare interventioner.
  • MBIs som används som komplement till vanlig behandling med medicin och/eller psykoterapi minskade effektivt trauma-relaterade symtom.
  • Denna översikt föreslår att en transdiagnostisk metod kan vara användbar för att behandla trauma-konsekvenser med MBIs.
  • Bättre rapportering av trauma-exponering och MBI-behandlingsprotokoll rekommenderas för framtida forskning

Referens:

Jennifer Taylor , Loyola McLean , Anthony Korner , Elizabeth Stratton & Nicholas Glozier (2020): Mindfulness and yoga for psychological trauma: systematic review and meta-analysis, Journal of Trauma & Dissociation, DOI: 10.1080/15299732.2020.1760167 

Länk till artikel (PDF): https://static1.squarespace.com/static/5eec18a5184f8817c651dba4/t/5f10da1dcfe7247e59d3e02b/1594939937304/mindfulness_and_yoga_for_psychological_trauma_systematic_review_and_meta_analysis.pdf