Skip to main content
International Trainings:

Findings from a pilot study of Trauma Center Trauma-Sensitive Yoga versus cognitive processing therapy for PTSD related to military sexual trauma among women Veterans

Zaccari et al., 2022.

  • Studien jämförde traumasensitiv yoga (TCTSY) och kognitiv bearbetningsterapi (CPT) för kvinnor som är krigsveteraner med PTSD relaterat till militärt sexuellt trauma (MST).
  • Totalt deltog 41 kvinnor, de flesta var afroamerikanska.
  • Båda grupperna visade förbättringar i PTSD-symtom över tid.
  • TCTSY-gruppen visade tidigare och kliniskt meningsfulla förbättringar jämfört med CPT-gruppen.
  • Resultaten stöder användningen av TCTSY som en behandlingsmetod för MST-relaterad PTSD hos kvinnor som är krigsveteraner.
  • Framtida forskning bör utforska användningen av TCTSY för olika patientgrupper och civila populationer.

Referens: Belle Zaccari, Athena D.F. Sherman, Sarah Febres-Cordero, Melinda Higgins, Ursula Kelly, 2022 https://doi.org/10.1016/j.ctim.2022.102850