Skip to main content
International Trainings:
prison yoga project

Prison Yoga Skandinavien i stolt samarbete med

Prison Yoga Skandinavien grundades av Josefin Wikström och Eva Seilitz år 2017 som ett stöd för personer efter deras frigivning, riktat till dem som avtjänat ett fängelsestraff. Josefin är även den ansvariga utbildaren och programutvecklaren för Prison Yoga Projects program i Europa. Programmen som erbjuds inom projektet bygger på metoderna från Traumaanpassad Yoga Sverige.

Prison Yoga Project är den största ideella organisationen i världen inom arbetet med traumaanpassad yoga som behandlingsstöd i anstaltsliknande miljöer. Prison Yoga Project och Prison Yoga Skandinavien strävar efter en samhällsförändring med fokus på en holistisk strategi för att hantera brottslighet, missbruksproblematik och psykiska hälsoproblem.

Uppdraget är att tillhandahålla kroppsbaserade traumaanpassade program som stöd till traumabehandling och missbruksbehandling. Programmen är grundade i traumaanpassad yoga, medveten andning, avslappning och medveten närvaro.

prison yoga project scandinavia

Traumaanpassad omsorg

Många individer som är intagna på anstalter har en bakgrund av komplexa, interpersonella trauman. Vår erfarenhet av att arbeta med kroppsbaserade metoder visar på bevis för minskade traumasymptom samt förbättrad impulskontroll och emotionell mognad.

Mitt under en pågående våldsvåg i Sverige anser vi det vara av största vikt att sprida dessa metoder i samhället, både för förebyggande syften och som stöd till utsatta personer.

Traumaanpassad omsorg

Många individer som är intagna på anstalter har en bakgrund av komplexa, interpersonella trauman. Vår erfarenhet av att arbeta med kroppsbaserade metoder visar på bevis för minskade traumasymptom samt förbättrad impulskontroll och emotionell mognad.

Mitt under en pågående våldsvåg i Sverige anser vi det vara av största vikt att sprida dessa metoder i samhället, både i förebyggande syfte och som stöd till utsatta personer.

Prison Yoga Skandinavien Josefin Wikström och Eva Seilitz

Förändringsarbete

Vi tror på den inre kraften hos människor att förändra sig och förmågan att utvecklas, även i de mest utmanande situationer. Detta är något vi inte bara upplever inom oss själva, utan även genom våra dagliga interaktioner med olika människor. Att bli hörd, att bli sedd och att dela erfarenheter med andra har en djupgående effekt på individen. Ur en inre känsla av gemenskap kan en ny, tryggare plattform utvecklas för att hjälpa individen att gå vidare i livet.

Förändringsarbete

Vi tror på den inre kraften hos människor att förändra sig och förmågan att utvecklas, även i de mest utmanande situationer. Detta är något vi inte bara upplever inom oss själva, utan även genom våra dagliga interaktioner med olika människor. Att bli hörd, att bli sedd och att dela erfarenheter med andra har en djupgående effekt på individen. Ur en inre känsla av gemenskap kan en ny, tryggare plattform utvecklas för att hjälpa individen att gå vidare i livet.

Utbildningar och föreläsningar
prison yoga project

Utbildningar och föreläsningar

Våra utbildningar och föreläsningar riktar sig mot anstalter, frivård, skolor, behandlingshem, HVB-hem och även psykiatri.

Vi baserar vårt arbete på livserfarenheter och kompetens, förvärvad genom utbildningar och många års praktisk erfarenhet inom anstalter, rättspsykiatri, skolvärlden, bland nyanlända och med utsatta ungdomar.

Vi använder oss av evidensbaserad yoga med dokumenterade positiva effekter. Våra yogametoder är utvecklade i samarbete med ledande forskare och är inriktade på yoga som terapeutiskt stöd och lindring vid psykisk ohälsa. Vi kombinerar yoga med samtal, rytmik, dans och även kampsport för att skapa sammanhållning, tillit och glädje.

Utbildningar och föreläsningar

Våra utbildningar och föreläsningar riktar sig mot anstalter, frivård, skolor, behandlingshem, HVB-hem och även psykiatri.

Vi baserar vårt arbete på livserfarenheter och kompetens, förvärvad genom utbildningar och många års praktisk erfarenhet inom anstalter, rättspsykiatri, skolvärlden, bland nyanlända och med utsatta ungdomar.

Vi använder oss av evidensbaserad yoga med dokumenterade positiva effekter. Våra yogametoder är utvecklade i samarbete med ledande forskare och är inriktade på yoga som terapeutiskt stöd och lindring vid psykisk ohälsa. Vi kombinerar yoga med samtal, rytmik, dans och även kampsport för att skapa sammanhållning, tillit och glädje.

Vi ser fram emot att möta er

Josefin Wikström

Director of Programs

Prison Yoga Scandinavia
Prison Yoga Project Europe