Skip to main content
International Trainings:
Om oss

Utbildare och föreläsare

Våra utbildare och föreläsare har omfattande praktisk erfarenhet och kompetens av att arbeta med kroppsbaserade metoder och yoga som stöd vid trauma och psykisk ohälsa.
Josefin Wikström tay yoga
Josefin Wikström
Huvudutbildare och grundare av Traumaanpassad Yoga (TAY)

Josefin är utbildad vid The Trauma Centre i Boston och licensierad behandlare inom den evidensbaserade metoden Trauma Sensitive Yoga (TCTSY-F) samt licensierad erfaren yogalärarutbildare (e-RYT 500).

Hon är även hon utbildad och kvalitetssäkrad vid The Minded Institute i London som godkänd terapeut av Yoga in Health Care Alliance och British Council of Yoga therapy som licenserad yogaterapeut. Hon genomförde under 2021 Global Trauma Certification Program med Harvard Medical School.

Mobil: +46 (0)70 421 17 66
E-post: traumaanpassadyoga@gmail.com

Läs mer

I Sverige samarbetar Traumaanpassad Yoga (TAY) med Nora Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Doktor i neurovetenskap vid Högskolan Väst i ett flertal pågående forskningsprojekt gällande den traumaanpassade yogans effekter.

Josefin arbetar även internationellt som utbildare för Prison Yoga Project i anstalter och institutioner i USA, Mexico, Europa och Israel. Hon är ansvarig för Prison Yoga Skandinavien och är en är en del av The Trauma Research Foundation terapeutiska allians. Hon föreläser om yogans terapeutiska potential i anstaltsmiljö i internationella sammanhang som vid House of Lords British Parliament, International Trauma Conference Boston USA och Yoga in Health Care conference i London.

Josefin är skapare och ansvarig personalutbildare av nationella yogaprojekt inom H.M Prison and Probation Services i Storbritannien, Barn- och Ungdomspsykiatrin BUP samt nationella program för Kriminalvården, Rättspsykiatrin och SiS i samarbete med Eva Seilitz.

Tillsammans med James Fox har Josefin författat boken ”Freedom from the inside” – Yogaterapi för kvinnliga intagna, publicerad i USA och Storbritannien 2020. Hon är även medskapare till metoderna i boken ”Yoga som terapi i anstaltsmiljö”, publicerad i Mexico och Sydamerika på uppdrag av FN 2018.

eva seilitz tay yoga
Eva Seilitz
Föreläsare och utbildare

Eva har en fil.mag. i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayoga-lärare i Sverige och i USA.

Hon har tidigare arbetat som kvinnofrids- och folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun, och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogaprogram. Ett yogaprogram som är evidensbaserat och bygger på de senaste forskningsrönen som hon utvecklat i samarbete med Josefin Wikström.

Hemsida: pilgrimsyoga.com

Läs mer

Hösten 2017 har hon tillsammans med Josefin Wikström utvecklat ett traumaanpassat yogaprogram för Rättspsykiatriska Regionskliniken i Vadstena. Eva arbetar brett inom olika samhällsområden för att stärka ett liv med mening, riktning och existentiell hälsa. Hennes främsta lärare och mentor var vetenskapsmannen Jonas Salk som på sin tid framställde poliovaccinet och skrev en rad böcker om den mänskliga evolutionen och människans villkor i kosmos. En visionär kraft som varit vägledande för Eva sedan de möttes i Santa Barbara 1974 och till hans död 1994. Kripalu Yogalärare, Hathayoga, Yoga Nidra, grundare av Kriminalvårdens Krimyogaprojekt, T- TAY

nora kerekes tay yoga
Nóra Kerekes
Föreläsare

Nóra är professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri, docent i experimentell rättspsykiatri och doktor i i neurovetenskap.

Anställd vid Högskolan Väst på avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap forskar hon inom områdena vård, medicin, psykologi och hälsovetenskap. Hon är ledare för den internationella forskargruppen ”Centre for Holistic Psychiatry Research (CHoPy)”.

Hemsida: yogatocare.com

Läs mer

Forskningen inom CHoPy erbjuder en holistisk syn från diagnos till behandling av psykisk ohälsa. Nóra är även Forskningsledare för ”Prison Yoga Project Europa”. Hennes världsledande studier med yoga och traumaanpassad yoga inom olika kliniska miljöer presenteras på projektets hemsida: ”Yoga to care” https://www.yogatocare.com/. På Högskolan Västs hemsida finns hennes publicerade stuider: https://www.hv.se/personal/nora-kerekes/.

helena asplund carlqvist tay yoga
Helena Asplund Carlqvist
Föreläsare: Traumateori

Helena är legitimerad psykolog samt specialist inom klinisk psykologi inriktning psykologisk behandling/psykoterapi.

Hon har arbetat i drygt tjugo år inom psykiatrin med utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna. De senaste åren har Helena jobbat på specialistenhet inriktat på trauma och arbetat med krisstöd, traumabehandling samt konsultation. Hon utbildar även inom TMO, trauma medveten omsorg, och föreläser för personal inom socialtjänst, skola och familjehem.

Läs mer
2019 avslutade hon modul 1 i Traumaanpassad Yoga. De kroppsbaserade interventionerna blev ett betydelsefullt komplement till samtalsbehandlingen och gav nya verktyg vid trauma relaterade bekymmer som inre stress, koncentrations- och affektregleringssvårigheter. I dagsläget arbetar hon med metoden i individuella ärenden men målet är att starta upp gruppverksamheter för barn/ungdomar.
Stina Gustafsson Dahan tay yoga
Stina Gustafsson Dahan
Föreläsare: Ätstörningar och självskadebeteenden

Stina är leg. fysioterapeut, Somatic Experiencing Practitioner (SEP) och arbetar med yoga, mindfulness och kroppsbaserade metoder som stöd vid ätstörningar och självskadebeteenden.

Med ett fördjupat intresse inom ätstörningar och ser Stina stora möjligheter och potentialer med att lyfta in kroppen som en resurs. Att få tillgång till autonomt och emotionellt reglerande strategier som är långsiktigt hjälpsamma är en värdefull pusselbit i tillfrisknandet.

Hemsida: eatmovelive.se

Läs mer
Stina har de senaste åren arbetat inom specialistpsykiatrin med fokus på ätstörningar. För att kunna erbjuda en bredd och ett holistiskt synsätt där både kropp och sinne blir sedda så finns fördjupning inom ACT, Mindfulness och Self-Compassion. Även yoga har fått mycket utrymme de senaste 15 åren och lärarutbildning inom Hatha, Vinyasa, Yin/Restorative, MediYoga, YogaNidra finns. Praktiserar även sedan många tillbaka Vipassana meditation. Passionen är att inspirera till att hitta hem igen, till sin kropp, se den som en resurs och börja ta välhand om den oavsett om det handlar om stress, beroende, ätstörning eller andra destruktiva beteende. Tillsammans på ett tryggt sätt arbetar vi igenom den kroppsfobi som kan förkomma eller upplevelsen av att kroppen är en skrämmande plats. Fokus är helhet, tillit till sig själv och befintliga resurser – ”Kroppen som resurs, en självvänlig röst”.
Christina Andersson tay yoga
Christina Andersson
Föreläsare: Compassionfokuserad terapi

Christina är legitimerad psykolog, utbildad vid Uppsala Universitet, medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan Stockholm. Nu är hon aktuell med ny forskning om självöverskridande känslor och dess effekt på vår hälsa.

Christina undervisar i CFT och självmedkänsla vid Karolinska Institutet vid olika program och var med och skapade 1-åriga CFT-utbildningen vid Karolinska Institutet.

Hemsida: compassionlifestyle.se

Läs mer

Christina håller även egna utbildningar och även workshops och föreläsningar vid specifika uppdrag.

Christina föreläser och utbildar inom hälsa och välmående och har skrivit boken Compassioneffekten (2016) samt varit medförfattare till kursboken Compassionfokuserad terapi (2013). Hennes senaste bok Yogahjärnan lyfter fram yogans viktiga, välgörande inverkan på inte bara vår kropp, utan även på vår mentala hälsa. I början på 2024 kommer hennes nästa bok som handlar om self-compassion och heter Konsten att vara snäll med sig själv.

Christina är en av grundarna till forskningscentret Centrum för social hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet och sitter i styrelsen för Stiftelsen Ekskäret. Hon har utbildat sig i traumaanpassad yoga 2019/2020 och gick ett mentorprogram under yogalärare Caroline Westling våren 2020.

Frida Trönnberg tay yoga trauma
Frida Trönnberg
Föreläsare: Sexuella trauman och bäckenbotten-rehabilitering

Frida är yogalärare med specialinriktning mot förlossningstrauma och bäckenbottenrehabilitering.

Frida håller kurser och workshops online under namnet ”Helt underliv” som hjälper kvinnor med underlivsproblem såsom vestibulit och vulvodyni. Hon är även ambassadör för Mag- och tarmförbundets projekt ”Förlossningsskadad Kvinna” som arbetar för en bättre förlossnings- och eftervård. Hon hjälper kvinnor som är överspända bäckenbotten att kunna slappna av med hjälp av yoga.

Hemsida: heltunderliv.se

Läs mer

Frida använder sig av metoder från den traumaanpassade yogan och bäckenbottenyoga för att sänka kvinnornas stressnivå, sträcka ut bäckenbotten och få dem att känna sig trygga i sina kroppar igen. Överspändhet kan till exempel orsaka smärta, kissnödighetskänsla, svårigheter att aktivera bäckenbotten och problem med förstoppning. Underlivsproblem som vestibulit, vulvodyni, förlossningsskador och upprepade urinvägs- eller svampinfektioner kan vara anledningen till att musklerna i bäckenet hamnat i ett kramptillstånd. Många gånger är dock orsaken psykiska trauman som uppstått till exempel av en svår förlossning eller sexuella övergrepp.

Utbildningar: RYT 200, Pelvic Floor Yoga Teacher, TAY-300, Pregnancy and post-partum corrective exercise specialist, Feldenkreiskurs ”The pelvic floor”, Kampsportinstruktör.

Marie Bühler tay yoga adhd neuropsykologi
Marie Bühler
Föreläsare: ADHD och Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Maria är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi / neuropsykologi. Författare till boken ”Flickor med ADHD och autism” och medförfattare till boken ”Lågaffektivt bemötande”.

Maria har under många år arbetat med neuropsykiatriska utredningar av barn och unga, och under de senaste åren har hon alltmer arbetat med utbildning och handledning till personal.

Hemsida: kogita.se

Läs mer

Maria arbetar utifrån det lågaffektiva förhållningssättet och blir oftast inkopplad när man i en verksamhet har individer med så kallat problemskapande beteende som man vill bli bättre på att bemöta. Hon är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat. Maria är även medlem i det rikstäckande nätverket ”Lågaffektiva psykologer”, som leds av psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Utbildningar: Leg. psykolog, yogalärare RYT 200.

Eveliina Sinisalo tay yoga
Eveliina Sinisalo
Föreläsare: Våld i nära relationer

Eveliina är yogalärare och föreläsare specialiserad på trauma, stress och våld mot kvinnor.

Eveliina är socionom med magisterexamen från Malmö Universitet. Hon har arbetat med våldsutsatta vuxna och deras barn i den ideella kvinnojoursrörelsen sedan tidigt 2000-tal. Sedan sin examen 2010 har hon arbetat inom socialtjänsten med våldsutsatta vuxna i Malmö och Stockholm, och med personer med erfarenhet av prostitution och människohandel vid Mikamottaggningen i Stockholm.

Hemsida: eveliinasinisalo.se

Läs mer

Eveliina föreläser inom offentlig och idéburen sektor om våld i nära relationer, med kunder som exempelvis HR- avdelningar inom offentlig sektor. Eveliina föreläser även om hur arbetet med människor i kris påverkar den professionella hjälparen. Ämnet ligger Eveliina varmt om hjärtat eftersom hon brinner för att skapa hållbarhet för personal inom människovårdande yrken och socialt arbete. Eveliina använder kroppsbaserade metoder från traumaanpassad yoga i både stöd för yrkesverksamma och i klientarbetet.  

Eveliina har skrivit boken ”Våld i nära relationer. Socialt arbete i forskning, teori och praktik” (Liber, 2018) i samarbete med kollegor och forskare inom området. 

Utbildningar: RYT 200, TAY-300, diplomerad friskvårds- och kostkonsult (Sverigehälsan).

Åsa Forssell tay trauma yoga
Åsa Forssell
Föreläsare: Sekundärt trauma

Åsa är personalvetare med magisterexamen inom sociologi, mindfulnessinstruktör, utbildad yogalärare och föreläsare specialiserad på sekundärt trauma.

De senaste 10 åren har hon arbetat med fokus på kroppsbaserade metoder för att skapa balans och mental hållbarhet med personal som i sitt yrke möter våld och trauma. Åsa är ofta anlitad som föreläsare inom de områden hon verkar, både på uppdrag inom den privata och offentliga sektorn.

Hemsidor: orkavilja.se, asaforssell.se

Läs mer

Åsa har arbetat 25 år i socialtjänsten med olika uppdrag. Både med organisationsutveckling och utbildning inom ledarskap, förändring och strategiskt arbetsmiljöarbete. Åsa har också haft kurser i stresshantering och mindfulness/självmedkänsla både till medarbetare och chefer. Idag driver Åsa två verksamheter; orkavilja.se och asaforssell.se.  

Utbildningar: Fil.mag sociologi/personalvetare, RYT 200 Hatayoga, mindfulness steg 2 med fördjupning inom compassion, TAY- 300 specialinriktning sekundärt trauma, föreläsare och entreprenör. 

Veronica Löwenbok Nervsystemsreglering tay yoga
Veronica Löwenbok
Föreläsare: Nervsystemsreglering

Utbildare, samtalscoach med examen i psykologi och TAY 300-lärare med inriktning på kroppsbaserade metoder för känsloreglering och stressreducering.

Veronica hjälper dig som känner att du fastnar i huvudet, i att älta och övertänka. Du som vill ha hjälp att minska din stress men tycker att mindfulness och meditation är för långsamt, att det är jobbigt att ta det lugnt. När vi arbetar tillsammans kombinerar vi traumaanpassade och kroppsbaserade metoder med samtal. Så att du får förståelse för dina känslor, mönster och beteenden, och på så vis kan skapa en hållbar förändring

Hemsida: veronicalowenbok.se

Fredrik Wretman Trauma och missbruk tay yoga
Fredrik Wretman
Föreläsare: Trauma och missbruk

Fredrik driver Konciensia AB och är utbildad i Dr. Gabor Mates terapeutiska förhållningssätt Compassionate Inquiry, som han valt att översätta till Innerlig förundran. Det är också så han möter sig själv, sina klienter och kunder.

Med egna trauman och tillhörande adaptioner, lång akademisk utbildning inom primärt psykologi och pedagogik samt många års erfarenhet inom vård och behandling föddes Konciensia. Med Compassionate Inquiry och TAY (utbildad i TAY 70 på väg mot 300 tim) öppnar de upp för helheten.

Hemsida: konciensia.se

Läs mer

Fredrik är även delägare i Vision omsorg som driver HVB och Öppenvård för vuxna män och kvinnor med beroende, trauma och psykisk ohälsa. Där de även träffar klienter för Compassionate Inquiry och TAY (som stöd till behandling).

Läs mer om våra utbildare och föreläsare internationellt