Skip to main content
International Trainings:

Yoga as an Adjunctive Treatment for Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Controlled Trial

Van der Kolk et al., 2014.

  • Studien undersökte effekten av yoga som behandling för kvinnor med kronisk PTSD orsakad av interpersonal våld.
  • 52% av deltagarna i yogagruppen uppfyllde inte längre kriterierna för PTSD efter 10 veckors behandling, jämfört med 21% i kontrollgruppen.
  • Både yogagruppen och kontrollgruppen visade signifikanta minskningar av PTSD-symtom, med stora effektstorlekar för yogagruppen och medelstora till stora effektstorlekar för kontrollgruppen.
  • Yoga hjälpte deltagarna att tolerera fysiska och sensoriska upplevelser kopplade till rädsla och hjälplöshet samt ökade deras emotionella medvetenhet och förmåga att hantera känslor.
  • Yoga visade sig ha en liknande effekt på minskning av PTSD-symtom som väl etablerade psykoterapeutiska och psykofarmakologiska metoder.

Referens: Van der Kolk BA, Stone L, West J, Rhodes A, Emerson D, Suvak M, Spinazzola J. Yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. J Clin Psychiatry. 2014 Jun;75(6):e559-65. doi: 10.4088/JCP.13m08561. PMID: 25004196.