Skip to main content
International Trainings:

Bokningsvillkor

Anmälan och avbokning

Anmälan är bindande, kursavgiften är ej återbetalningsbar efter 30 dagar innan kursstart men kan bytas mot ny deltagare som du hittar som ersättare. Vid sjukdom erbjuds möjligheten att delta vid nästa kurstillfälle. Återbetalning av kursavgiften exklusive anmälningsavgift, sker mot uppvisande av sjukintyg. Anmälningsavgiften kan flyttas till framtida deltagande men ej återbetalas.

Om utbildning avbryts av arrangören

Om den annonserade läraren inte kan närvara av någon anledning kommer vi att tillhandahålla en alternativ och lika kvalificerad lärare. I det osannolika fallet att vi måste avbryta hela utbildningen av våra egna skäl, kommer vi att återbetala alla insättningar och betalningar till dig. Obs: om det är färre än 10 bokningar 4 veckor före kursstart, förbehåller vi oss rätten att avbryta kursen. Deltagarna kommer att få full återbetalning av kursavgiften. Vi kan dock inte, oavsett anledning till avbokningen, kompensera dig för flygbiljetter, hotellbokningar eller andra utgifter.

Lagen om distansavtal

Om du köper en kurs i egenskap av privatperson kan avbokning göras inom två veckor från bokning (enligt Lagen om distansavtal) – varvid fullt belopp återbetalas.

Behörighet och villkor

Utbildningarna ger inte behörighet för behandlande arbete eftersom PTSD och psykisk ohälsa kräver omfattande behandlingsinsatser. TAY erbjuds endast som ett komplement till annan behandling. Utbildade TAY-lärare som undervisar under namnet Traumaanpassad Yoga (TAY) följer de metoder, riktlinjer och försiktighetsåtgärder som ges under utbildningarna.

Kursmaterial och upphovsrätt

Observera att allt kursmaterial skyddas av registrerad upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna. Alla kursmanualer är registrerade hos Copyright House. Detta innebär att intellektuellt innehåll och illustrationer endast får reproduceras eller användas med skriftligt medgivande. Detta inkluderar även att skriva om det med egna ord för att använda det i dina egna lärarutbildningar. Om det är något du vill använda i ett annat sammanhang, kontakta oss så diskuterar vi det. Kontakta oss även om du vill samarbeta med Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY)för lärarutbildningar.

Hälsa

Det är ditt ansvar att informera oss om eventuella hälsoproblem och att alltid träna med omsorg. Vi tar inget ansvar för förlust, skada, skada eller sjukdom som uppstått under din utbildning, workshop eller andra sessioner med oss. Vi rekommenderar alltid att du har en sjukförsäkring. Obs: om du genomgår behandling, nyligen har gjort det, eller om har psykiska hälsoproblem, informera oss innan du betalar handpenningen. Om du inte gör det, förbehåller vi oss rätten att avboka din bokning och handpenningen kommer att återföras till ditt konto. Vi beklagar om detta låter hårt, men vi insisterar: hälsoproblem bör aldrig ignoreras. Delar av utbildningen har potentiellt triggande material. Traumaanpassad Yoga ersätter aldrig behandling från vården.

TAY-70 och TAY-130

För yogalärare som saknar vårdutbildning ges kunskaper för att arbeta enligt traumaanpassade principer och skapa trygga klasser. Du bör ha minst två års tidigare yogaerfarenhet och kunskap om yogans metoder om du arbetar som terapeut eller inom sjukvård och skolväsende. Klasserna benämns som: Yoga för stresshantering enligt Traumaanpassad Yoga Sveriges metoder.

TAY-300

För deltagare som genomfört TAY-70 och TAY-130. Licensieringsutbildning cirka: 2 år med omfattande klientarbete, handledning och uppsats. Efter godkänd utbildning och en godkänd 200 timmars yogalärarutbildning tilldelas titeln: Traumaanpassad Yogalärare. Utbildningen ger inte behörighet att utbilda andra inom Traumaanpassad Yoga.

TAY-V/S/BU/M

Yogaledarutbildning – grundläggande utbildning för vårdpersonal utan yogaerfarenhet – 70 timmar. För utbildad personal med erfarenhet av att arbeta inom vård och institutioner. Certifierad för att undervisa i de program som lärs ut under utbildningen inom din yrkesroll eller expertisområde. Inte certifierad för att undervisa öppna klasser för allmänheten eller utanför din professionella utbildningskapacitet. 

Internationella riktlinjer för kompetens och erfarenhet för huvudlärare och ansvariga utbildare inom Traumaanpassad Yoga
  • Certifierad e-RYT 500
  • Lic. Yogaterapeut IAYT-C
  • Minst 300 timmars Traumaanpassad Yogalärarutbildning
  • Fördjupningsutbildning inom traumatisk stress och psykiatriska sjukdomstillstånd
  • 10 års praktisk erfarenhet av arbete med trauma