Skip to main content
International Trainings:

Huvudtalare vid Brittiska Parlamentet

Prison Yoga höll tal i det brittiska parlamentet om den traumaanpassade yogans effekter i anstaltsmiljöer. Med oss hade vi stora delar av Prison Yoga Skandinavien.