Skip to main content
International Trainings:

Traumaanpassad yoga som stöd till Rättspsykiatrisk vård

Tidigare studier har visat att yoga kan ha positiva effekter på frihetsberövade personer, inklusive ökad impulskontroll, minskad aggressivitet och förbättrad mental hälsa. En ny studie, ledd av Nóra Kerekes vid Högskolan Väst, undersöker om traumaanpassad yoga kan ha liknande effekter på patienter inom rättspsykiatrin.

I studien kommer personer som tvångsvårdas på olika rättspsykiatriska enheter runt om i Sverige att delta i speciellt utvecklade yogaklasser under 10 veckor. Dessa personer har begått brott och lider av allvarliga psykiska störningar som har lett till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse.

Josefin Wikström, grundare av traumaanpassad yoga i Sverige, betonar att yoga i en anpassad form för dessa patienter kan fungera som kompletterande stöd till medicinska och psykologiska behandlingsmetoder. Redan har yogaklasser erbjudits med positiva resultat på vissa rättspsykiatriska enheter i Sverige.

Utbildningen för personal från olika regionkliniker i hela landet har pågått under fyra dagar, där deltagarna har lärt sig teorin bakom varför yoga kan vara effektivt för denna patientgrupp och hur man anpassar övningar till olika sjukdomstillstånd. Efter utbildningen kommer personalen att undervisa patienterna i de speciellt utformade yogaklasserna som en del av ett nationellt forskningsprojekt.

Deltagarna i utbildningen känner sig priviligierade och hoppas kunna inspirera sina kollegor och andra avdelningar att också inkludera yoga som en kompletterande behandlingsmetod.

pågående