Skip to main content
International Trainings:

Traumaanpassad Yoga som stöd inom Barn- och Ungdomspsykiatrin

SUNY Upstate Medical University, New York, USA 2022-25

En ny forskningsstudie sätts igång med fokus på barn och ungdomar som lider av trauma och psykisk ohälsa. Traumaanpassad yoga, en metod som tar hänsyn till vanligt förekommande sjukdomstillstånd inom psykiatrin, kommer att utvärderas som ett komplement till den vanliga vården inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Tjugotre vårdpersonal inom barn- och ungdomspsykiatrin har avslutat sin utbildning som traumaanpassade yogainstruktörer i USA och kommer att spela en viktig roll i den kommande forskningsstudien.

Studien kommer först att utvärdera genomförbarheten av att inkludera traumaanpassad yoga som en tilläggsbehandling inom barn- och ungdomspsykiatri. Om detta bekräftas, kommer studien att undersöka om traumaanpassad yoga, i kombination med standardbehandling, kan minska deltagarnas traumasymtom, ångest, depression, aggression, självskadebeteenden och relationssvårigheter samt öka deras motståndskraft och impulskontroll.

Det har tidigare visats att yoga förbättrar både fysiskt och mentalt välbefinnande hos ungdomar och kan hjälpa dem att utveckla bättre motståndskraft, humör och självreglering av känslor och impulser.

Studien syftar till att förbättra evidensbaserad och effektiv vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och fylla kunskapsluckor om yogas roll som vårdmetod.

pågående