Yoga som stöd i livet


En konversation mellan Samir Sabri som tidigare har levt ett kriminellt liv, Eva Seilitz grundare av Kriminalvårdens yogaprojekt och Danny Cranmer som arbetar med utsatta ungdomar i Malmö.